t29

Licencja CC0

CC0
Pliki/dzieła oznaczone tą licencją zostały przekazane do domeny publicznej (public domain).

można: kopiować, zmieniać, rozpowszechniać, przedstawiać i wykonywać, wykorzystywać do celów komercyjnych

Więcej informacji:
https://creativecommons.org/publicdomain/zero/1.0/deed.pl