przepisy

Dostępność cyfrowa

Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, należy dostosować stronę internetową szkoły do standardu WCAG 2.1 AA. 

Tekst ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 roku o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych na stronie isap.sejm.gov.pl oraz na stronie orka.sejm.gov.pl.

Informacje o co chodzi z tą dostępnością można znaleźć również na stronie gov.pl.

Ogólnie mówiąc podmiot publiczny (szkoła) powinien posiadać stronę. Strona ta, musi być skonfigurowana w taki sposób, aby  osoby z różnymi niepełnosprawnościami mogły się po niej swobodnie poruszać. Należy m.in. pamiętać, aby dobrze dostosować kontrast, ustawić odpowiednią wielkość czcionki oraz aby stronę dało się w całości przeklikać z klawiatury (bez używania myszki i touchpada). Na stronie powinny być zawarte informacje teleadresowe oraz narzędzia służące do kontaktu. Wszystkie obrazki zamieszczane na stronie powinny zawierać opisy tzw. alty (alternatywne opisy obrazka), które wyświetlą się, gdy obrazek się nie wczyta. Należy nie zamieszczać skanów np. dokumentów (bo programy zamieniające tekst na mowę sobie z nimi nie poradzą).

Na stronie musi znaleźć się również deklaracja dostępności. Szkoła musi też zapewni cyfrowy dostęp do bip.

Strony internetowe podmiotów publicznych muszą być dostępne cyfrowo (zgodnie z ustawą) od 23 września 2020 r., a aplikacje od 23 września 2021 r.

Ministerstwo Cyfryzacji raz w roku wykonuje audyt wybranych stron internetowych (a od 23 września 2021 r. również aplikacji) podmiotów publicznych w celu monitorowanie na ile przepisy dotyczące dostępności cyfrowej są przestrzegane.

Każdy użytkownik może zgłosić skargę na brak dostępności cyfrowej podmiotu publicznego.