CV

WYKSZTAŁCENIE

 • 2001 – 2005   Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Żywcu
  profil: matematyczno-informatyczny
 • 2005 –2008    Kolegium Nauczycielskie, ul. Legionów 25 w Bielsku-Białej
  specjalność: matematyka z informatyką
  (tytuł licencjata Akademii Pedagogicznej w Krakowie)
 • 2008 –2010    Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
  kierunek: matematyka
  specjalność: nauczycielska – matematyka i informatyką
  (tytuł magistra)
 • 2010 – 2012   Uniwersytet Śląski, ul. Bankowa 14 w Katowicach
  studia podyplomowe z fizyki

DOŚWIADCZENIE

 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Gimnazjum Nr 1
  (18 maja 2009 – 26 czerwca 2009)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (12 kwietnia 2010 – 25 czerwca 2010)
 • Nauczyciel matematyki w Zespole Szkół Nr 1 w Łodygowicach – Szkoła Podstawowa Nr 1
  (1 września 2010 – 29 listopada 2010)
 •  Nauczyciel informatyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 lutego 2011 – 22 czerwca 2011)
 • Nauczyciel matematyki i informatyki w Gimnazjum Nr 5 w Bielsku-Białej
  (31 stycznia 2011 – 30 czerwca 2011)
 • Nauczyciel informatyki  w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września 2011 – 31 sierpnia 2012)
 • Nauczyciel informatyki i matematyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września 2012 – 31 sierpnia 2015)
 • Nauczyciel informatyki, fizyki i matematyki w Zespole Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy i Gimnazjum Nr 2 w Godziszce
  (1 września 2015 – 31 sierpnia 2018)
 • Nauczyciel informatyki, fizyki i matematyki w Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Godziszce
  (1 września 2018 – do chwili obecnej)

 

KURSY

 • Kurs wychowawców kolonijnych
 • Kurs „Nauczyciel, dyrektor – wykorzystujący techniki ICT – szansą   na nowoczesne nauczanie w śląskich szkołach”
 • Kurs e-learningowy  „Akademia umiejętności dydaktycznych”
 • Kurs e-learningowy zorganizowany przez Akademię Ortograffiti „Praca z uczniem ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się matematyki z klas IV-VI”.
 • Seminarium „Projektowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego. Zadania i funkcjonowanie szkolnego zespołu.”
 • Kurs organizowany przez WOM „Organizowanie Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej”
 • Szkolenie organizowane przez Ośrodek szkoleniowo-doradczy „NOWATOR” nt. „Organizacja i prowadzenie lokalnych baz SIO w świetle znowelizowanych przepisów
 • Kurs „Przeciwdziałanie przemocy i uzależnieniom”
 • Kurs „ECDL Start. E-Nauczyciel”
 • Kurs organizowany przez WOM „Kompetencje nauczyciela. Metody rozwiązywania szkolnych sytuacji konfliktowych”

z1