t20

Lista wyników i zdarzenia losowe

Ćwiczenia interaktywne dotyczące doświadczeń losowych (wyników doświadczenia losowego, zdarzeń losowych) zamieszczone na portalu Scholaris:
Rzut monetą:

Rzut kostkami: