t12

Geoportal

Geoportal jest trochę podobny do Mapy Google. Portal jest tworzony przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii.

Poniżej informacje o Geoportalu, które zostały zamieszczone na jego stronie:

Projekt GEOPORTAL.GOV.PL udostępnienia:
1. opracowania i dane geoprzestrzenne, w tym dane o charakterze katastralnym (zawierające informacje dotyczące geometrii działek ewidencyjnych);
2. opracowania ortofotomap lotniczych i satelitarnych.oraz dodatkowo:

  • mapy sozologiczne wykonane w skali 1:50 000;
  • mapy hydrograficzne wykonane w skali 1:50 000;
  • mapy topograficzne rastrowe w skali 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000;
  • dane o przebiegu granic jednostek podziału terytorialnego państwa;
  • dane z państwowego rejestru nazw geograficznych.

Mapy dostępne na Geoportalu są bardziej aktualne niż te na Mapy Google.