t27

(23, 12) Kod Golay’a

Link do mojej pracy magisterskiej. Niestety praca zawiera parę błędów.

Niektóre z nich to:

  • lepiej nie używać nazwy „ciała rozszerzone” na ciała będące skończonymi rozszerzeniami skończonego ciała prostego
  • literówka w twierdzeniu 16 (powinno być klasy)
  • dowód uwagi 19 jest  niedokładny (zbyt szybkie założenie o alfa)
  • mało precyzyjne sformułowanie uwagi 27
  • w definicji 53 powinny być podane wymiary macierzy kontrolnej
  • lemat 54 – powinien być sformułowany lemat odwrotny
  • w komentarzu poprzedzającym lemat 64 jest drobne pomieszanie (R i R/I)
  • na str 35 brakuje informacji do jakiego pierścienia należy m(x).