t6

Jak tworzyć nowe posty?

 Aby utworzyć nowego posta należy kliknąć na pomarańczowy przycisk z białym ołówkiem (obok naszego bloga).

Wpisujemy Tytuł posta.
Oraz treść w białym polu, które przypomina kartkę.
Na górze nad polem posta, mamy dostępne narzędzia.
Po kolei omówię poszczególne narzędzia.
Na strzałkach możemy cofnąć naszą operację lub ją ponowić.
Na przycisku z pisaną literą F możemy zmienić krój czcionki, a na przycisku z dwiema literami T wielkość czcionki.
Przyciski z literami B, I, U działają tak jak w Wordzie, czyli odpowiednio pogrubienie, kursywa, podkreślenie.
Za pomocą przekreślonych liter ABC możemy przekreślać napisany przez nas tekst.
Na literze A z kolorem na dole możemy zmieniać kolor czcionki, a obok kolor tła.
Na Link dodajemy lub usuwamy link do naszego posta.
Kolejnymi narzędziami są narzędzia do wstawiania obrazu, filmu i zawijania tekstu.
Obraz możemy wstawić przesyłając z naszego komputera, z naszego bloga, z usługi Picasa, z naszego telefonu i z adresu URL.
Film możemy przesłać z własnego komputera, z YouTube i z naszego telefonu.
Kolejnymi narzędziami możemy wyrównać tekst, utworzyć listę punktowaną lub numerowaną oraz wstawić cytat.
Na przycisku z literą T i czerwonym x możemy usunąć wybrane przez nas wcześniej formatowanie z napisanego przez nas tekstu.
Możemy również sprawdzić pisownię, transliterować wyrazy w wybranym przez nas języku (na przykład w języku rosyjskim: математика) oraz ustawić czy tekst ma być od lewej do prawej czy na odwrót.
Na początku naszego paska z narzędziami mamy takie dwa przyciski, które pominęłam, Nowy post i HTML. Domyślnie jest wciśnięty przycisk Nowy post jest to widok naszego posta w trybie WYSIWYG – co znaczy What You See Is What You Get czyli To Co Widzisz Jest Tym Co Otrzymasz. Możemy wcisnąć przycisk HTML i tam w kodzie HTML pozmieniać to co nie można ustawić w widoku Nowy Post. Tam również możemy wklejać np. kod z udostępnioną przez nas prezentacją online lub innym dokumentem, kod z osadzoną stroną, itp. Po przejściu na widok Nowy post zobaczymy efekt naszych zmian.

 

Po prawej stronie naszego posta mamy różne ustawienia.
Możemy dodać do naszego posta etykiety.

 

Możemy ustawić, czy post ma się pojawić automatycznie czy o określonej porze w określonym dniu.

 

Możemy dodać lokalizację.

 

Możemy również ustawić takie opcje jak komentarze czytelników, tryb tworzenia i podział wierszy. Możemy zostawić domyślne ustawienia.

 

Gotowy post możemy zapisać i zamknąć (zostanie zapisany w kopiach roboczych), zobaczyć jego podgląd lub opublikować (post od razu wyświetli się na naszym blogu lub w przypadku ustawienia daty i godziny w Harmonogramie zostanie opublikowany w wyznaczonym przez nas terminie.