t6

Podstawowe operacje na blogu – cz. 7. Dodawanie gadżetów.

Aby dodać dowolny gadżet do swojej strony należy kliknąć na Układ na Pulpicie nawigacyjnym.Następnie w miejscu, w którym chcemy go dodać kliknąć na napis Dodaj gadżet.


Z listy rozwijanej podstawowych gadżetów należy wybrać gadżet, który nas interesuje (klikając na znak + znajdujący się obok).
Poniżej podstawowa lista gadżetów.

Możemy również dodać, któryś z gadżetów z poza podstawowej listy gadżetów wybierając – Więcej gadżetów.
Są to gadżety tworzone dla bloggera przez osoby trzecie.Lub dodać własny gadżet.

Po wybraniu gadżetu należy go skonfigurować i zapisać. 
Możemy zmieniać rozmieszczenie naszych gadżetów klikając na nie i przeciągając je w inne miejsce.Na końcu należy kliknąć pomarańczowy przycisk Zapisz rozmieszczenie w prawym górnym rogu.


Należy również ustawić datę i godzinę zamknięcia ankiety. Po tej dacie udzielanie odpowiedzi będzie już niemożliwe, a odwiedzający bloga zobaczą tylko wyniki ankiety.
Po dokonaniu wszystkich ustawień należy przycisnąć pomarańczowy przycisk Zapisz.