t1

Konkursy informatyczne, które polecam uczniom

Olimpiada Informatyczna Gimnazjalistów
Jeden z ważniejszych konkursów informatycznych.

Platforma z zadaniami: https://zadania.oig.edu.pl/ Na platformie są też inne konkursy poza OIG.
Są dwa rodzaje zawodów OIG: indywidualne i grupowe.
Uczniowie samodzielnie w domu lub  na kółku rozwiązują zadania dotyczące programowania i przesyłają na platformę rozwiązania (pliki z kodem programów). Zwykle na rozwiązanie zadań jest około miesiąca czasu (w tym roku szkolny od października do listopada). W październiku uczniowie biorący udział w tym konkursie muszą wypełnić test teoretyczny,

TIK? – TAK!
Konkurs z pytaniami testowymi.  Uczniowie wypełniają codziennie 1 test (kiedyś było po 2) przez cały tydzień.  Test trwa zwykle ok. 10 min. Trzeba jak najwięcej udzielić dobrych odpowiedzi. W czasie konkursu na stronie jest ranking. Do tej pory było tak, że osoby ze 100 najwyższych miejsc w rankingu  przechodziły do drugiego etapu. Konkurs odbywa się w okolicach marca i kwietnia.

Bóbr
Konkurs ma zasięg międzynarodowy.
W konkursie jest podział na kategorie:

Skrzat – szkoły podstawowe I-III
Benjamin – szkoły podstawowe IV-VI
Junior – gimnazja

Senior – szkoły ponadgimnazjalne

Konkurs jest takim informatycznym odpowiednikiem kangura. Pytania związane są z wiedzą dotyczącą posługiwania się komputerem oraz jego oprogramowaniem i umiejętnością algorytmicznego myślenia.
Zwykle odbywa się w listopadzie w wyznaczonym dniu. Jest tylko 1 etap. Za błędne odpowiedzi odejmowana jest 1/4 możliwych do zdobycia punktów.

IX Konkurs Informatyczny
Organizatorzy konkursu: Zespół Szkół Technicznych w Rybniku, Politechnika Śląska, RODNiIP „WOM” w Rybniku.
W lutym odbywa się część teoretyczna, w szkole, na platformie http://www.zstrybnik.pl/moodle6
Po ogłoszeniu wyników na finał robi się stronę internetową pojedynczo lub w dwuosobowych zespołach (strona musi posiadać 2 wersje językowe: polską i angielską) o podanej tematyce i się ją prezentuje.
Dużo różnych konkursów w popularnym programie do nauki programowania Baltie.
Konkursy odbywają się przez cały rok.
Jeden z nich polega na wysyłaniu rozwiązanych samodzielnie w domu zadań na platformę konkursową.
Konkurs praktycznie dla wszystkich.
Kategorie:
A – grade 0.-3. (uczniowie z przedszkoła i uczniowie z klas I-III SP)
B – grade 4.-6. (uczniowie z klas IV-VI SP)
C – grade 7.-9. (uczniowie z klas I-III gimnazjum)
D – grade 10.-13. (uczniowie z szkoły ponadgimnazjalnej)
E – grade 14.-18. (studenci z uczelni)

Mikroprofesor
Konkurs trwa od stycznia do marca (1 etap). Polega na wypełnieniu w wyznaczonych terminach 4 testów wiedzy (1- 10 pytań, 2 – 20 pytań, 3 – 40 pytań, 4 – 80 pytań) z zakresu informatyki, multimediów i poligrafii oraz wiedzy z muzyki i muzykologii.  Drugi etap polega na wykonaniu wideoklipu i opublikowaniu go na Youtube,

Inne konkursy
Simba 3D
KIWI
E-gimnazjalista

Znacie jakieś inne konkursy warte polecenia?