t40

Otwarte Zabytki digitalizacja

Ciekawy projekt.
Na stronie jest już udostępniona dokumentacja wybranych obiektów z województwa opolskiego. Może uda się  poszerzyć te zasoby o pozostałe województwa.