t32

Epodreczniki.pl

epodreczniki.pl – Znajdujące się tam zasoby edukacyjne są bezpłatne, dostępne na licencji CC BY 3.0 Polska.

Możemy znaleźć materiały od edukacji wczesnoszkolnej po szkoły ponadgimnazjalne. Jest to projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach EFS.

Na stronie znajdziemy: