t37

DeadLine

DeadLine to prosty program do rozwiązywania równań oraz rysowania ich wykresów.

 
Wpisujemy równanie jakie chcemy obliczyć (zamiast potęgi używamy symbolu ^, np. x do potęgi 2 zapisujemy x^2). Program oblicza nam pierwiastki równania i rysuje jego wykres.