t27

14 marca – Święto liczby Pi

W notacji amerykańskiej 14 marca zapisuje się jako 3.14.
A ponieważ jest to też przybliżenie liczby Pi do dwóch miejsc po przecinku stąd dzisiaj obchodzimy Międzynarodowy Dzień Liczby Pi.
W polskiej tradycji święto to obchodziło się 22 lipca, bo ułamek 22/7 uznawany był za najlepsze przybliżenie liczby Pi. Teraz jednak coraz częściej obchodzone jest 14 marca.
Ja osobiście wolę tutaj 14 marca, bo wtedy można zorganizować coś z okazji tego dnia w szkole, a jak wiadomo drugi termin wypada w wakacje.
Liczba Pi
Podziwu godna liczba Pi 
trzy koma jeden cztery jeden. 
Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, 
pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy. 
Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem 
osiem dziewięć obliczeniem 
siedem dziewięć wyobraźnią, 
a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, 
czyli porównaniem
cztery sześć do czegokolwiek 
dwa sześć cztery trzy na świecie. 
Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa 
podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne. 
Korowód cyfr składających się na liczbę Pi 
nie zatrzymuje się na brzegu kartki, 
potrafi ciągnąć się po stole, przez powietrze, 
przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, 
przez całą nieba wzdętość i bezdenność. 
O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety! 
Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni! 
A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście 
mój numer telefonu twój numer koszuli 
rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro 
ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy 
obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr, 
w którym słowiczku mój a leć, a piej 
oraz uprasza się zachować spokój, 
a także ziemia i niebo przeminą, 
ale nie liczba Pi, co to to nie 
ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć, 
nie byle jakie osiem, 
nieostatnie siedem, 
przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność 
do trwania. 
Wisława Szymborska

Więcej o liczbie Pi i jej święcie.
Pomysły wydawnictwa GWO na Święto Pi
Święto Pi na Uniwersytecie Śląskim

Jak spędziliśmy święto Pi w zeszłym roku możecie zobaczyć tutaj.

Przedstawienie zostało przygotowane na podstawie scenariusza zamieszczonego w nr 10/2014 (s.30-33) czasopisma Biblioteka w szkole „Żywot Pitagorasa : spektakl o tematyce matematycznej”, autor: Justyna Czernicka.