t13

Kahoot!

Żeby móc korzystać z Kahoot! najpierw musimy założyć konto na stronie.

Następnie wybieramy, czy chcemy utworzyć quiz, dyskusje czy ankietę i nadajmy nazwę.

Ja wybrałam quiz.
Dodajemy pytania i odpowiedzi, zaznaczając, która z odpowiedzi jest poprawna. Ustawiamy również czas na każde pytanie.

Po wpisaniu wszystkich pytań zapisujemy nasz quiz.

 

Po uruchomieniu otrzymujemy nr PIN naszej gry, który należy podać uczniom.

Uczniowie wchodzą na quiz przez stronę https://kahoot.it lub aplikacje w telefonie i wpisują PIN.

My na ekranie wyświetlamy pytania.

A uczniowie za pomocą komputerów, telefonów lub tabletów zaznaczają odpowiedzi.

 

Dyskusje i ankietę tworzy się podobnie, z tym, że tam nie ma błędnych odpowiedzi.

 

Fajne narzędzie do wykorzystania jako kartkówka lub do szybkiego głosowania np. na lekcji wychowawczej.