t39

Minutówka

Będąc kiedyś na zastępstwie w klasie z nauczania wczesnoszkolnego nauczyciel poprosił mnie o wykonanie  minutówki.

Czym jest minutówka?
To taka mini kartkówka składająca się z 10 lub 20 zadań, polegających na obliczeniu prostych działań matematycznych dostosowanych do etapu edukacyjnego. Może to być np. dodawanie lub odejmowanie w zakresie 20 (w klasie 2 SP), dodawanie lub odejmowanie w zakresie 100 (w klasie 4 SP), tabliczka mnożenia (w klasie 3 SP) itp.
Na wykonanie obliczeń mamy dokładnie 1 minutę.

Polecam od czasu do czasu wykonanie z klasą takiej minutówki. Pozwala ona ćwiczyć tempo pracy, szybkość i biegłość liczenia w pamięci.

Uważam jednak, że nie powinno się stosować tylko takiej formy sprawdzania wiedzy uczniów, gdyż jest to krzywdzące dla uczniów. W matematyce szybkość wykonanych obliczeń nie jest najważniejsza. Owszem sprawność i biegłość obliczeń jest bardzo pożądaną umiejętnością. Jednak kluczową umiejętnością, którą staramy się wyrobić u naszych uczniów jest umiejętność rozwiązywania problemów w twórczy sposób.

Czy minutówka sprawdza wiedzę naszych uczniów? Tak i nie.
Niektórzy uczniowie potrzebują więcej czasu na wykonanie obliczeń w pamięci. Czy to znaczy, że ich umiejętności matematyczne są gorsze niż uczniów, którzy liczą bardzo szybko? Nie.
Niektórych uczniów podczas sprawdzianów i kartkówek zjada stres. Tacy uczniowie potrzebują więcej czasu, żeby sobie z nim poradzić.

Dlatego uważam, że:

  • minutówka to fajny pomysł na ćwiczenie biegłości obliczeń i tylko w takim celu należy ją robić,
  • nie należy stosować tylko tej formy sprawdzania wiedzy uczniów.