t19 (1)

Processing – ćwiczenia #2

Kolejne ćwiczenia w programie Processing.

1. Na początek spróbujmy, aby w miejscu kursora myszy malowały nam się kwadraty o boku 100 px.
void setup(){
size(800,600);
background(255);
}
void draw(){
rect(mouseX, mouseY, 100, 100);
}

Pierwsza funkcja setup() jest uruchamiana raz, w momencie uruchomienia programu. Funkcja draw()jest ciągle uruchamiana.

Screen Shot 07-27-17 at 01.57 PM

2. Zamieńmy kwadraty na koła o średnicy 100 px.

Screen Shot 07-27-17 at 01.55 PM

3. Dodajmy kolor naszym kołom, tak aby zmieniał się on w zależności od położenia kursora myszy.

fill(mouseX, mouseY, 0);

Screen Shot 07-27-17 at 02.04 PM

4. Teraz możemy się pobawić kolorem. Można zmieniać trzeci parametr i obserwować, co się dzieje. Można spróbować zmienić pierwszy i drugi parametr (mouseX i mouseY) dzieląc go odpowiednio tak, aby mieścił się w przedziale 0-255 oraz zmienić rozmiary okna na wielokrotności liczby 255.

Screen Shot 07-27-17 at 02.21 PM

5. Dopiszmy procedurę, która po kliknięciu dowolnego przycisku myszy czyści nam ekran.

Pod wszystkim dopisujemy funkcję:
void mousePressed(){
background(255);
}

Screen Shot 07-27-17 at 02.25 PM

6. Dopiszmy procedurę, która po kliknięciu dowolnego klawisza z klawiatury zapisuje nam screen naszego okna.

void keyPressed(){
saveFrame("obrazek.png");
}

obrazek

7. Spróbujmy zmienić, aby ekran czyścił się tylko po wciśnięciu lewego przycisku myszy.

Zmieńmy wcześniejszą funkcję.

void mousePressed(){
if (mouseButton == LEFT){
background(255);
}
}

8. Spróbujmy analogicznie zmienić funkcje keyPressed() tak, aby polecenie było wykonywane tylko przy naciśnięciu klawisza S.

key=='s'

9. Spróbujmy zmienić funkcję  keyPressed(), tak aby działa tylko przy naciskaniu klawisza Enter.

10. Zmieńmy obie funkcje tak, żeby procedura wykonała się po zwolnieniu przycisku lub klawisza. Odpowiednią funkcję znajdź na stronie Processing -> Reference.