t19 (1)

Processing – ćwiczenia #3

Kolejne ćwiczenia w programie Processing.

 1. Spróbujmy zrobić, aby program malował nam białe kółka (o średnicy 80) w miejscu, w którym znajduje się kursor myszy. Ustawmy tak, żeby przy wciśniętym przycisku myszy malowane kółka były koloru zielonego. Użyjmy polecenie if(){} else{} w sekcji void draw(){}.
  Screen Shot 08-12-17 at 12.57 PM
 2. Zmieńmy ustawienia, tak, żeby po kliknięciu  lewym przyciskiem myszy malowane były kółka zielone, a po kliknięciu prawym przyciskiem kółka niebieskie. Wpiszmy polecenia w funkcji void mousePressed(){}.
  Screen Shot 08-12-17 at 01.21 PM
 3. Spróbujmy zrobić mini program do malowania. Najpierw utwórzmy paletę kolorów w sekcji setup(){}.
  Screen Shot 08-12-17 at 01.30 PMŻeby łatwiej nam było ustawić poszczególne kolory wybierzmy u góry okna Tools -> Color Selector.
  Screen Shot 08-12-17 at 01.33 PMScreen Shot 08-12-17 at 01.44 PM
 4. Sekcje rysowania void draw(){} zostawmy pustą.
 5. Dopiszmy funkcję:
  void mouseDragged() {
  strokeWeight(5);
  line(mouseX, mouseY, pmouseX, pmouseY);
  }
 6. Spróbujmy ustawić zmianę koloru pisaka w zależności od klikniętego kwadratu w palecie. Poniżej przykład jak zrobić, to dla koloru białego i żółtego.
  void mouseReleased() {
  if (mouseX>550 & mouseY<50) {
  stroke(255);
  }
  if (mouseX>550 & mouseY<100 & mouseY>50) {
  stroke(255, 255, 0);
  }
  }
  Analogicznie dopiszmy funkcję dla pozostałych kolorów.
  Screen Shot 08-12-17 at 02.57 PM
 7. Spróbujmy ulepszyć nasz program do malowania.