FIZYKA

Obrazy tworzone przez zwierciadła sferyczne

Prezentacja pokazująca konstrukcje obrazów powstających w zwierciadłach sferycznych.

Przedmiot oznaczono strzałką.

x – to odległość w jakiej znajduje się przedmiot od zwierciadła

Karta pracy do pobrania i samodzielnego wykonania konstrukcji.