FIZYKA

Otrzymywanie obrazów za pomocą soczewek

Prezentacja pokazująca konstrukcje obrazów powstających w soczewkach.

Przedmiot oznaczono strzałką.

x – to odległość w jakiej znajduje się przedmiot od soczewki

Karta pracy do pobrania i samodzielnego wykonania konstrukcji.