t27

Leonardo Fibonacci

Włoski matematyk żyjący w latach 1175 – 1250 zwany również Leonardo z Pizy.

Biografia matematyka z kanału YouTube: Archipelag Matematyki

Ciąg Fibonacciego i złota proporcja z kanału YouTube: Pasja informatyki

O złotej proporcji z kanału: Bigos Matematyczny

Wyjaśnienie Liczb Fibonacciego dla dzieci z kanału YouTube: Fundacja Uniwersytet Dzieci

O ciągu Fibonacciego na stronie Matematyka Innego Wymiaru: http://matematykainnegowymiaru.pl/open/lekcje.php?mode=pokaz&id=80