FIZYKA

Praca, moc, energia – zadania

Przykładowe zadania z działu praca, moc, energia.

Zadanie 1.

Gołąb o masie 0,3 kg siedzi na gałęzi na wysokości 2 m nad Ziemią. Ile wynosi energia potencjalna gołębia względem Ziemi? Załóż, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s².

z1fizyka

Zadanie 2.

Chłopiec o masie 30 kg biegnie z prędkością 4 m/s. Ile wynosi energia kinetyczna chłopca?

z2fizyka

Zadanie 3.

Oblicz moc urządzenia, które w czasie 5 s wykona pracę 400 J.

z3fizyka

Zadanie 4.

Oblicz pracę wykonaną  przy przesuwaniu szafy siłą o wartości 200 N na drodze 4 metrów.

z4fizyka

Zadanie 5.

Oblicz całkowita energię mechaniczna ptaka o masie 2 kg lecącego na wysokości 3 m nad ziemią z prędkością 2 m/s. Załóż, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s².

z5fizyka

Zadanie 6.

Energia kinetyczna wózka poruszającego się z prędkością 2 m/s wynosi 10 J. Oblicz masę tego wózka.

z6fizyka

Zadanie 7.

Praca mechaniczna wykonana podczas podnoszenia pustaka ceramicznego o masie 4 kg wynosi 40 J.  Oblicz na jaką wysokość pustak został podniesiony. Załóż, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s² .

z7fizyka

Zadanie 8.

Oblicz z jakiej wysokości spadła swobodnie kulka, jeżeli w chwili uderzenia o ziemię miała prędkość 20 m/s.  Załóż, że przyspieszenie ziemskie jest równe 10 m/s².

z8fizyka