FIZYKA

Wielkości fizyczne i jednostki

Krótka prezentacja o tym co to jest wielkość fizyczna i dwa sposoby przeliczania jednostek w fizyce.

 

W podstawie programowej szkoły podstawowej jest zapis, że uczeń przelicza wielokrotności i podwielokrotności (mikro-, mili-, centy-, hekto-,
kilo-, mega-)

I sposób

Można w łatwy, troszkę inny sposób przeliczać jednostki korzystając z ostatniego slajdu. Trzeba zapamiętać poniższy schemat.

jednostki

Przykładowo, chcąc zamienić 6 Mm na hm liczymy ile tych łukowych odcinków dzieli M (mega) od h (hekto). Wychodzi 4. Każdy odcinek to wielokrotność 10. Zatem 4 odcinki to 10000. Ponieważ zamieniamy z większej jednostki na mniejszą (czyli w dół), to będziemy mnożyć.

zamianajednostek1

Powiedzmy, że chcemy zamienić 270 mg na kg, to również liczymy ile łukowych odcinków dzieli m (mili) od k (kilo). Wychodzi 6, czyli 1000000. Ponieważ zamieniamy z mniejszej jednostki na większą (czyli w górę), to będziemy dzielić.

zamianajednostek2

 

Inne przykłady:

zamianajednostek3

II sposób

A poniżej sposób tradycyjny.

jednostki2

Rozwiązujemy te same przykłady, co wyżej w pierwszym sposobie.

2zamianajednostek1

Zamieniając wielokrotności lub podwielokrotności jednostek na jednostki – mnożymy, a następnie jednostki na wielokrotności lub podwielokrotności jednostek – dzielimy przez liczbę z tabeli.

jednostki3

Poniżej kolejne przykłady.

2zamianajednostek2