FIZYKA

Gęstość – zadania

Kilka zadań na obliczanie gęstości z poziomu szkoły podstawowej.

Zadanie 1

Gęstość srebra to 10,49 g/cm³. Podaj tę wartość w kg/m³.

gestosc1

Zadanie 2

Gęstość aluminium to 2700 kg/m³. Podaj tę wartość w g/cm³.

gestosc2

Zadanie 3

Z jakiego metalu wykonana jest bryła o masie 422 kg i objętości 50 dm³?

gestosc3

Zadanie 4

Oblicz objętość deski drewnianej o gęstości 500 kg/m³ i masie 2,56 kg. Podaj objętość w dm³.

gestosc4

Zadanie 5

Oblicz masę deski o wymiarach 30 cm × 2 cm ×1 m. Przyjmij, że gęstość drewna to 800 kg/m³.

gestosc5

Zadanie 6

Oblicz masę 420 ml soku malinowego.  Przyjmij, że gęstość soku wynosi 1,9 g/cm³.

gestosc6