FIZYKA

Dynamika – zadania

Kilka zadań z działu dynamika na poziomie szkoły podstawowej.

Zadanie 1

Jaś i Małgosia pchają szafę poziomo w prawo. Jaś działa na szafę siłą o wartości 400 N, a Małgosia siłą o wartości 300 N. Kierunki i zwroty obu sił są zgodne.  Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na szafę.

d1zad

Zadanie 2

Kasia pcha szafę siłą o wartości 400 N, a Tomek siłą o wartości 500 N. Kierunki obu sił są zgodne., lecz ich zwroty są przeciwne. Oblicz wartość siły wypadkowej działającej na szafę.

d2zad

Zadanie 3

Oblicz ciężar człowieka o masie 70 kg.

d3zad

Zadanie 4

Ziemia przyciąga skrzynkę siłą o wartości 60 N. Oblicz masę skrzynki.

d4zad

Zadanie 5

Niezrównoważona siła, działając na kulę o masie 4 kg nadaje jej przyspieszenie 3 m/s². Oblicz wartość tej siły.

d5zad

Zadanie 6

Oblicz przyśpieszenie wagonu tramwajowego o masie 30 t, na który działa siła o wartości 15 kN.

d6zadZadanie 7

Oblicz siłę działającą na rower wraz z rowerzystą podczas rozpoczynania ruchu, jeżeli łączna masa roweru i rowerzysty to 80 kg, a pojazd porusza się z przyśpieszeniem 1,5 m/s².

d7zad

Zadanie 8

Oblicz masę pocisku wylatującego z armaty, jeżeli siła 3,6 kN nadaje mu przyśpieszenie 400  m/s².

d8zad

Zadanie 9

Na klocek o masie 4 kg działa stała siła wypadkowa o wartości 12 N. Oblicz przyspieszenie klocka.

d9zad

Zadanie 10

Na samochód Jasia zadziałała siła o wartości 5 N. Samochodzik w 4 sekundzie ruchu osiągnął prędkość 0,8 m/s. Oblicz masę samochodu Jasia.

d10zad

Zadanie 11

Samochód o masie 1 t ruszył i w ciągu pierwszych 20 s ruchu przebył drogę 500 m. Zakładając, że ruch samochodu jest jednostajnie przyspieszony, oblicz wartość wypadkowej siły działającej na samochód.

d11zad