FIZYKA

Prąd elektryczny – zadania

Kilka zadań z działu prąd elektryczny na poziomie szkoły podstawowej.

Zadanie 1

Gdy przez grzałkę przepłynął ładunek 6 C, wówczas 120 J energii elektrycznej zmieniło się w energię wewnętrzną. Do jakiego napięcia podłączono grzałkę?

p1zad

Zadanie 2

Przez silnik i grzałkę suszarki do włosów płynie prąd o natężeniu 4,8 A. W jakim czasie przez suszarkę przepłynie ładunek 240 C?

p2zad

Zadanie 3

Oblicz wartość ładunku elektrycznego, który wykonuje pracę 4600 J, a napięcie wynosi 100 V.

p3zad

Zadanie 4

Przez spiralę grzałki w ciągu pół minuty przepływa ładunek 180 C. Oblicz natężenie prądu płynącego przez tę spiralę.

p4zad

Zadanie 5

Oblicz wartość ładunku elektrycznego, który przepłynął w ciągu 2 minut przez poprzeczny przekrój przewodnika, wiedząc, że natężenie prądu wyniosło 25 mA.

p5zad

Zadanie 6

Oblicz napięcie elektryczne ładunku elektrycznego o wartości 0,5 C, który oddał do żarówki energię o wartości 40 J.

p6zad

Zadanie 7

Przez żaróweczkę zasilaną napięciem 230V płynie prąd o natężeniu 5A. Ile wynosi opór żarówki w tej sytuacji?

p7zad

Zadanie 8

Prąd o natężeniu 3 A płynie przez żarówkę podłączoną do źródła napięcia 21 V. Jaką pracę wykona prąd w ciągu minuty?

p8zad

Zadanie 9

Jaką moc ma żelazko przystosowane do napięcia 230 V, jeżeli przez spiralę żelazka płynie prąd o natężeniu 8 A?

p9zad

Zadanie 10

Oblicz wartość energii elektrycznej pobranej podczas 0,5 godzinnego prasowania żelazkiem o mocy 1500 W. Wynik podaj w kilowatogodzinach.

p10zad

Zadanie 11

Do czajnika o mocy 2000 W wlano 1,5 kg wody o temperaturze 20ºC, po czym włączono go do napięcia 230V. Oblicz, ile czasu zajmie doprowadzenie wody znajdującej się w czajniku do wrzenia, jeżeli ogrzanie 1 kg wody o 1ºC wymaga dostarczenia 4200 J energii. Pomiń straty ciepła.

p11zad

Zadanie 12

Bezpiecznik w sieci domowej zostanie wybity, gdy w obwodzie płynie prąd o natężeniu 16 A. Czy bezpiecznik przerwie przepływ prądu, gdy włączymy jednocześnie piekarnik o mocy 2000 W, telewizor o mocy 90 W i zmywarkę o mocy 60 W ? Napięcie zasilające urządzenia wynosi 230 V.

p12zad