t19 (1)

Programowanie w Baltie

Przykładowe polecenia w Baltie do wykorzystania podczas zajęć informatyki w klasach 4-6 szkoły podstawowej.

Ustawianie szybkości Baltiego na 4.

Screen Shot 05-11-22 at 08.50 PM

Czarowanie bez chmurki.

Screen Shot 05-11-22 at 08.52 PM

Usuwanie czarnego tła w przedmiotach lub tła w animacji.

Screen Shot 05-11-22 at 08.55 PM

Umieszczanie Baltiego w miejscu o określonej współrzędnej (np. 4,7).

Screen Shot 05-11-22 at 07.22 PM

Zamienianie Baltiego w inną postać.

Screen Shot 05-11-22 at 07.26 PM

Określanie współrzędnych.

Screen Shot 05-11-22 at 07.28 PMa

Zatrzymywanie wykonywania poleceń, aż do naciśnięcia klawisza na komputerze.

Screen Shot 05-11-22 at 07.29 PM

Program zatrzymuje polecenia przez określony czas w milisekundach (np. 2000 ms = 2 s).

Screen Shot 05-11-22 at 08.26 PM

Umieszczanie przedmiotu w określonym miejscu.

Screen Shot 05-11-22 at 07.32 PM

Pokolorowanie tła na wybrany kolor (np. żółty). Baltie czaruje przed sobą.

Screen Shot 05-11-22 at 08.28 PM

Pokolorowanie wybranego obszaru.

Screen Shot 05-11-22 at 08.32 PM

Wczytywanie sceny.

Screen Shot 05-11-22 at 09.17 PM 001

Scenę wczytujemy klikając w widoku sceny (Budowanie) na przycisk:

Screen Shot 05-11-22 at 09.21 PM

Budowanie prostego domku.

Screen Shot 05-11-22 at 07.45 PM

Baltie buduje domek, a następnie podchodzi do drzwi i je otwiera (animacja).

Screen Shot 05-11-22 at 07.52 PM

Baltie buduje domek, wchodzi do środka (Baltie staje się niewidzialny), zamyka drzwi, a następnie pojawia się w oknie (czarowanie bez chmurki).

Screen Shot 05-11-22 at 07.55 PM

Jest dzień. Baltie buduje dom, a następnie sadzi 5 drzew. Nastaje noc. Baltie wchodzi do domu i zaświeca światło.

Screen Shot 05-11-22 at 08.24 PM

Animacja rosnącego grzybka (4 powtórzenia).

Screen Shot 05-11-22 at 08.40 PM

Animacja – rybka płynie w jedną stronę przez 3000 ms (czyli 3 s).

Screen Shot 05-11-22 at 08.44 PM

Animacja pływającej rybki (rybka pływa 3 razy z jednej strony na drugą).

Screen Shot 05-11-22 at 08.48 PM

Animacja chodzącej myszy po wczytanej scenie.

Screen Shot 05-11-22 at 09.17 PM

Zadania na informatykę