t1

W trakcie konkursów informatycznych

Chciałabym tutaj wymienić dwa konkursy informatyczne.

Pierwszy to V Międzynarodowy konkurs informatyczny dla uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
Konkurs składał się z dwóch etapów – pierwszy polegał na rozwiązaniu przez uczniów testu online. Drugi etap, który właśnie trwa polega na utworzeniu strony internetowej. Hasło przewodnie konkursu brzmi: „Podróże w kosmos – fikcja i rzeczywistość”.

Drugi konkurs to Drugi Ogólnopolski Konkurs Informatyczny dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. T.I.K.-TAK?
Konkurs składał się z trzech etapów. Właśnie niedawno został rozstrzygnięty etap pierwszy, który polegał na codziennym (przez 5 dni) rozwiązywaniu 2 testów informatycznych trwających 10 min. 50 osób z najlepszymi wynikami przeszło do drugiego etapu. Etap drugi zostanie rozegrany już niebawem i będzie polegał na rozwiązaniu jednego 15 min. testu w miejscu wyznaczonym przez organizatorów konkursu. Trzeci etap odbędzie się w Warszawie, gdzie uczniowie będą jednocześnie odpowiadali na pytania konkursowe.