FIZYKA

Hydrostatyka i aerostatyka – zadania

Kilka zadań z fizyki na poziomie szkoły podstawowej z działu hydrostatyka i aerostatyka.

Zadanie 1

Oblicz ciśnienie jakie wywiera osoba o masie 60 kg stojąca w zimowych butach na śniegu. Przyjmij, że powierzchnia zimowego buta to 200 cm².

h1zad

Zadanie 2

Oblicz wartość siły parcia, jaka jest wywierana na każdy 1 m² powierzchni wiedząc, że ciśnienie wynosi 130 Pa.

h2zad

Zadanie 3

Pewnego dnia ciśnienie powietrza wynosiło 950 hPa. Oblicz siłę, jaką powietrze naciskało na górną powierzchnię stołu o wymiarach 250 cm × 100 cm.

h3zad

Zadanie 4

Producent huśtawki ogrodowej podaje, że jego produkt wytrzymuje ciśnienie równe 4000 Pa. Oblicz powierzchnię siedzenia huśtawki wiedząc, że mogą na niej bezpiecznie usiąść osoby o masie maksymalnej 200 kg.

h4zad2

 

Zadanie 5

W puszce o polu podstawy 77 cm² i wysokości 15 cm znajduje się olej do drewna o gęstości 0,85 g/cm³.

a) Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez olej na dno puszki.

b) Oblicz parcie oleju na dno naczynia.

h5zad

Zadanie 6

W butelce o polu podstawy 0,005 m² i wysokości 32,5 cm znajduje się woda o gęstości 1 g/cm³.

a) Oblicz ciśnienie hydrostatyczne wywierane przez wodę na dno butelki.

b) Oblicz parcie wody na dno naczynia.

h6zad

Zadanie 7

W prasie hydraulicznej mniejszy tłok ma powierzchnię równą 0,3 m², a większy 9 m².

a) Oblicz siłę przyłożoną do przedmiotu na małym tłoku, który równoważy ciężar przedmiotu o masie 1200 kg.

b) Oblicz masę przedmiotu, który położony na małym tłoku pozwoli uzyskać równowagę.

h7zad

Zadanie 8

Metalowy prostopadłościan o objętości 50 cm³ zawieszono na siłomierzu. Przyrząd wskazał 7 N. Jakie będą wskazania
siłomierza po całkowitym zanurzeniu prostopadłościanu w wodzie? Gęstość wody wynosi 1000 kg/m³.

h8zad

Zadanie 9

Miedzianą kulkę o objętości 10 cm³ zanurzono w wodzie. Oblicz wartość siły wyporu działającej na kulkę.
Przyjmij, że gęstość wody wynosi 1000 kg/m³ , a gęstość miedzi 8960 kg/m³.

h9zad

Zadanie 10

Deska windsurfingowa ma objętość 0,15 m³ i masę 8 kg. Oblicz masę jaką utrzyma na powierzchni wody, zanim całkowicie się zanurzy.

h10zad

Zadanie 11

W balonie, który wraz z koszem ma masę 150 kg, mieści się 300 m³ wodoru. Oblicz ciężar jaki może unieść ten balon.

h11zad