t11

CorelDRAW Graphics Suite

Już jakiś czas mam okazję korzystać z Corela, ponieważ szkoła zakupiła mi go do pracowni szkolnej.
A dokładnie mówiąc z CorelDRAW Graphics Suite X5.
Pakiet ten składa się z kilku aplikacji:
  • CorelDRAW X5 (do tworzenia i edycji grafiki wektorowej)
  • Corel PHOTO-PAINT X5 (do tworzenia i edycji grafiki rastrowej)
  • Corel CAPTURE X5 (do zrzutów ekranu)
  • Corel PowerTRACE X5 (do konwersji obrazów)
  • Corel CONNECT (do przeglądania obrazów)
Głównie korzystam z tych dwóch pierwszych.
Aplikacja CorelDRAW X5 zawiera szereg różnych narzędzi. Szczególnie bardzo ciekawym narzędziem są środki artystyczne, które udostępnia 5 następujących narzędzi: wzorzec, pędzel, rozpylacz, kaligrafia i nacisk.
Wzorzec
Narzędzie to pozwala na rysowanie krzywych przy użyciu wzorców kształtów wektorowych.
Pędzel
Narzędzie to pozwala na rysowanie krzywych przypominających pociągnięcia pędzla z farbą.
Mamy do wyboru kilka kategorii: pędzel artystyczny, kaligrafię, obiekty, przewiń, zmysłowy, rozprysk, symbol i teksturę.

 

 

 

 

Rozpylacz
Narzędzie to pozwala rozpylać gotowe obrazki.
Mamy do wyboru kilka kategorii: pociągnięcia pędzla, żywność, tropy, różne, mozaika, nuty, obiekty, rośliny, rozprysk i gwiazdy.

 

 

 

 

 

 

 

Kaligrafia
Narzędzie pozwala rysować krzywe przypominające pociągnięcia piórem kaligraficznym.
Nacisk
Narzędzie pozwala rysować krzywe naśladując efekt pisaka czułego na nacisk.
Niestety program jest dość drogi. Można go też pobrać w wersji trial 30-dniowej z nieznacznie ograniczonymi funkcjami.