t37

E-Deklaracje Desktop

Ponieważ już wkrótce trzeba dokonać rozliczenia więc postanowiłam napisać o aplikacji e-Deklaracje Desktop.

Aplikacja ta pozwala na wypełnianie i wysyłanie PIT-u przez Internet. Po uruchomieniu sama się aktualizuje do najnowszej wersji.

Żeby wypełnić PIT wybieramy Katalog formularzy.

A następnie rok (najczęściej jest już wybrany) oraz nasz formularz np. PIT-37.

Wypełniamy pola z danymi (są zaznaczone czerwoną ramką) i przepisujemy kwoty z formularza PIT-11. Program sam oblicza i wypełnia pozostałe pola.

Po wysłaniu, w zakładce moje rozliczenia możemy sprawdzić czy PIT został rozliczony i pobrać UPO, czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru.