t19 (1)

App Inventor – jak korzystać?

Wczoraj pisałam jak rozpocząć pracę z App Inventor. Dziś krótko o tym jak z niego korzystać.

Screen Shot 07-03-17 at 12.52 AM

Najpierw tworzymy nowy projekt klikając na przycisk Start new project.

Screen Shot 07-03-17 at 12.54 AM

Wpisujemy wybraną przez siebie nazwę projektu i zatwierdzamy klikając OK.

Screen Shot 07-03-17 at 12.56 AM

Otworzy się nam okno naszego projektu.

Screen Shot 07-03-17 at 01.00 AM

Z lewej strony w grupie Palette mamy obiekty, które możemy dodawać do naszej aplikacji.

Screen Shot 07-03-17 at 01.11 AM

Dodajemy je przeciągając i upuszczając na podgląd w polu Viewer. Wszystkie dodane przez nas obiekty tam się pojawią. Jeśli są to obiekty niewdoczne np. czujniki, to pojawiają się pod oknem poglądu aplikacji.

Screen Shot 07-03-17 at 01.12 AM

W polu Components znajduje się lista wybranych przez nas i umieszczonych w aplikacji obiektów z pola Palette. Możemy nadawać im swoje nazwy, aby w dalszej części pracy łatwiej się do nich odwoływać oraz usuwać zbędne elementy.

Screen Shot 07-03-17 at 01.16 AMW polu Media znajdują się przesłane przez nas pliki.

Screen Shot 07-03-17 at 01.16 AM 001

W polu Properties znajdują się właściwości wybranego elementu z listy obiektów.

Screen Shot 07-03-17 at 01.17 AM

Jeśli naniesiemy na aplikacje wszystkie potrzebne elementy i ustawimy ich właściwości przechodzimy do programowania aplikacji klikając w prawym górnym rogu na przycisk Block.

Screen Shot 07-03-17 at 01.30 AM

Z lewej strony mamy bloczki podobne do tych, które znamy z programu Scratch. Z nich tworzymy skrypty dla naszej aplikacji przeciągając je do pola widoku.

Screen Shot 07-03-17 at 01.35 AM

Jeśli nasz komputer i urządzenie mobilne korzystają z tej samej sieci internetowej, to możemy na bieżąco podglądać efekty naszej pracy.

W tym celu należy pobrać na urządzenie mobilne aplikacje MIT AI2 Companion

Screenshot_20170702-234410

Na komputerze w lewym górnym rogu wybramy Connect -> Al Companion.

Screen Shot 07-03-17 at 01.45 AM

W aplikacji na urządzeniu mobilnym klikamy  scan QR code i skanujemy QR code z komputera lub connect with code i przepisujemy kod, który znajduje się na ekranie komputera. Od tej chwili możemy na bieżąco obserwować na urządzeniu mobilnym zmiany w naszej aplikacji.

Screenshot_20170702-234425

Aby pobrać na urządzenie mobilne ukończoną aplikację klikamy na komputerze w lewym górnym rogu w Build -> App (provide QR code for .apk).

Screen Shot 07-03-17 at 01.45 AM

Następnie chwilę czekamy i gdy pojawi się QR code na ekranie skanujemy go za pomocą urządzenia mobilnego i dowlonego czytnika QR codów.

Przykładowe scenariusze lekcji z wykorzystaniem tego programu możecie znaleźć na stronie Wiki Mistrzowie Kodowania.