t1

Konkursy związane z bezpieczeństwem w internecie

Dwa konkursy o tej samej tematyce dla szkół.

Bezpiecznie Tu i Tam

fb_470x394-1

Konkurs dla szkoły podstawowej organizowany przez Fundację Orange.

Dotyczy on bezpieczeństwa w sieci i jest skierowany do całej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Rejestracja konkursu jest już zamknięta. Organizator udostępnia nam wszystkie potrzebne materiały (plakaty, scenariusze, ulotki dla rodziców, naklejki, karty z pytaniami).

Podczas konkursu uczniowie wykonują 3 zadania konkursowe (rywalizacja na słowa, rywalizacja na obrazy, rywalizacja na multimedia), a szkoła realizuje aktywności konkursowe.

Punkty przyznawane są szkole za zaangażowanie wszystkich członków szkolnej społeczności.

 

Jesteśmy Cyfrowobezpieczni!

logo-cyfrowobezpiecznipl-1

Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie „Miasta w Internecie” . Konkurs przeznaczony jest dla wszystkich typów szkół i skierowany jest do całej społeczności szkolnej (uczniowie, rodzice, nauczyciele). Ma on na celu promowanie zasad bezpiecznego korzystania z technologii cyfrowych.

Rejestracja do konkursu jest jeszcze otwarta (tutaj). Na stronie konkursu mamy dostęp do różnych materiałów (tj. scenariusze, broszury).

Podczas konkursu szkoła realizuje działania i aktywności konkursowe.

Punkty przyznawane są szkole za zaangażowanie wszystkich członków szkolnej społeczności.